[./home_gb.html]
[./index_nl.html]
[./prijsbeleid.html]
[./vakgebieden.html]
[./over_ons.html]
[./garanties.html]
[./contact_nl.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een uitspraak van filosoof en wetenschapper
John Ruskin (1819-1900):

Kwaliteit ontstaat nooit toevallig,
maar is altijd het resultaat van een doelgerichte inspanning.

De CRYPTO kwaliteit
Als mede-initiator van het in 1997 door de branchevereniging van vertaalbureaus in het leven geroepen keurmerk voor vertaalbureaus, was Vertaalbureau Crypto één van de eerste certificaathouders van het zogenaamde Taalmerk.

Door de komst van de NEN norm is het taalmerk per 1 januari 2010 komen te vervallen.
Omdat wij ons kwaliteitsniveau aan bestaande en potentiële klanten duidelijk tot uitdrukking willen blijven brengen, werken wij sindsdien volgens de Europese norm NEN-EN 15038: Vertaaldiensten - Eisen aan de dienstverlening.
                        
Alle bedrijfsprocessen die van invloed zijn op het vervaardigen van vertalingen hebben wij schriftelijk vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Naast nauwkeurig omschreven selectiecriteria voor vertalers hebben we onder meer procedures voor:
-  het controleren van vertalingen, waarbij eventuele fouten in de brontekst aan
   u worden teruggekoppeld
-  het omgaan met vertrouwelijke stukken
-  het beëdigen van vertalingen die voor officiële doeleinden worden gebruikt
-  het aanleggen van klantspecifieke terminologielijsten

Onze klanten waarderen het feit dat we met ze meedenken en ze attenderen
op tekstuele onvolkomenheden of inconsequenties in de brontekst.
Kwaliteitsbeleid